Shipping rates to Malaysia have decreased.Dear member,

Shipping rates to Malaysia have decreased.

From now 01/11/2023 @ 11:00 AM, our company has lowered the shipping price rate according to the latest schedule as on the website.


Thank you.


===

Ahli yang dihormati,

Kadar harga penghantaran ke Malaysia telah menurun.

Mulai sekarang 01/11/2023 @ 11:00 AM, syarikat kami telah menurunkan kadar harga penghantaran mengikut jadual terkini seperti di laman web.


Sekian, terima kasih.


===

亲爱的会员,

运往马来西亚的运费有所下降。

即日起2023年1月11日上午11:00起,我司按照网站最新时间表下调运费。

谢谢。